GençİZ olarak en verimli yıllarımızda bize yönelik alınan kararları başkalarının değil kendimizin belirlemesi gerektiğini düşünerek 19 Mayıs 2017'de yola çıktık! Artık kendi hayatımıza etki eden konularda söz hakkımızı bilmek ve kullanmak istiyoruz. Bunun için atölyeler, oryantasyonlar ve buluşmalar organize etmenin yanında söz hakkımızı kazanmak yolunda ilk projemiz olan Yetersiz Bakiye'yi Mart 2018'de hayata geçirdik. Temel kent haklarından olan ulaşımın ücretsiz olması gerekliliğini savunarak başlattığımız "Yetersiz Bakiye: Binecek Var!" projemiz ile amacımız bu kampanyayı geliştirecek olan gençlerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamaktır. Gençlerin kendi hayatlarıyla doğrudan ilgili kamu hizmetlerine katılımını artırmak, kent hakkı olan ücretsiz ulaşımı savunabilmek ve kampanya geliştirme becerisini kazanmak için bu proje kapsamında çeşitli eğitimler ve atölyeler düzenlenliyoruz. Aynı zamanda, anket yoluyla belirlenen 20 gence ulaşım bursu sağlayarak, bu gençlerin ücretsiz ulaşımı deneyimlemelerini sağlamalarını ve bir örneklem grup olarak ulaşım ücretsiz olduğunda gençler olarak elimizde kalan maddi gücümüzü başka ne yönlere kullanabildiğimizi görmeyi hedefliyoruz. Ulaşım, gençler olarak söz hakkı elde etmemiz gerektiğini düşündüğümüz alanlardan yalnızca bir tanesi. Gençlerin, kendi hayatlarıyla ilgili söz sahibi olmaları yönündeki projeler üretmeye ve bunları gerçekleştirme yönündeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnandığımız en önemli şey ise birlikte herşeyi başarabileceğimiz çünkü OLURSA BİRLİKTE OLUR!