Temiz Hasat, temiz hayattır.

Herkesin gerçek gıdaya ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde, temiz ve leziz gıda üretimi yapan küçük çiftçiye satış kanalı alternatifi oluşturarak nitelikli ve özgün üretime başta gönüllülerimiz olmak üzere herkesin ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Yerelle güvenilir sosyal ağlar kurmak için çalışıyoruz. Uzman gönüllülerimizle, üniversite laboratuvarlarını kullanarak, 3. parti sertifikasyonlarına gerek duymadan toprağı, ürünü, üretimi ve üreticiyi denetliyoruz. Katılımcı onay sertifikasyonu olarak nitelenen bu süreçte denetlerken, dostluk ve dayanışma ile sosyal ağlar oluşturuyoruz.

Küçük çiftçinin tarımdan vazgeçmemesi için çalışıyoruz. Temiz ve adil tarım yapan aileleri ve kadın çiftçileri topluluk destekli tarım modeli ile tohumdan, hasada her noktada destekliyoruz. Böylece doğru üretimle topraklarını koruyarak ekonomik bağımsızlıklarını sürdürülür kılmayı ve göç etmemelerini hedefliyoruz.
Kooperatifçiliğin arzulanan, takip ve tercih edilen bir fikir ve uygulama modeli olması için çalışıyoruz. İnsana ve üretime değer veren bu işletme şeklinin, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de yaygınlaşmasını, zamanın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini ve kazan-kazan bir üretim ve tüketim ilişkisine dönüşmesini amaçlıyoruz.

Bütüncül ve geleneksel bilginin korunması ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. Makinanın değil, insanın önemli olduğu bir yaşam modelinde, doğa ve insan dostu, çağdaş akılla fonksiyonellik kazandırılmış kadim yöntemlerle üretimi ve tüketimi destekliyoruz.

Herkesi, imeceyle birlikte üretmeye ve iç huzuruyla birlikte tüketmeye davet ediyoruz. Çünkü olursa birlikte olur!