BİZ KİMİZ

Hakkımızda;

Sivil toplumun önemini bilen, insani değerlerde ve ortak yaşam arzusunda buluşan aktif bireyler olarak daha iyi bir Türkiye isteğiyle yola çıktık ve İz Hareketi'ni bir sivil toplum platformu olarak hayata geçirdik.

Yereldeki sosyal ağlar yardımıyla mahallelerimizde sağlık, beslenme, barınma, su, enerji ve eğitim gibi temel konulardaki ihtiyaçları belirliyoruz. Sivil toplum kaynaklarını, sosyal ve ekonomik fayda üretecek projelere dönüştürüyoruz. Fayda yaratırken eşit ve adil olmayı, çalışırken elbirliğini ve imeceyi, konuşurken olumlu ve birleştirici bir dili önemsiyoruz.

Bunları İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve büyük illerde aynı arzuyu taşıyan gönüllülerimizin yürüttükleri proje yönetimi, takibi ve etki analizini içeren sistemli çalışmalar sayesinde gerçekleştiriyoruz.

Mahallelerimizde gönüllülük çalışmalarımızı yaparken sivil toplumun birleştirici ve bütünleştirici yöntemlerini siyasi ve kişisel çıkarların üstünde tutuyoruz, kutuplaştıran unsurlar yerine yerel ve ortak ihtiyaçlarımızda birleştiren bir model benimsiyoruz.

Ülkemize, geleceğimize iyi bir İZ bırakıyoruz.

DeğerlerimİZ; İnsan Odaklılık, İleri görüşlülük, Kararlılık, Bilimsellik, Çözüm Odaklılık, Şeffaflık, Birleştiricilik

 

Vizyonumuz; Sivil toplumun, yönetimde birleştirici ve paydaş olması.

 

Misyonumuz;

Toplumu, ortak yaşam paydalarında birleştirmek; dikey bölen konuların açtığı yaraları, yatay bakış açıları ve ihtiyaçlar ile iyileştirebilecek yöntemler geliştirmek. Odaklanılan yatay konuların tutarlı ve sürdürülebilir yönetildiği, ekonomik ve sosyal fayda yaratan politikalar üretmek ve uygulamak.